Formulário de pesquisa

AR MATEO 2

ꞌRa ya ñꞌo̱ho̱ mi hetꞌa ya tso̱ ba e bi kꞌöꞌsa ar tsi bötsi

1Ar Hesu bi mꞌu̱hnu̱ Belen har ha̱i Nhudea núꞌmu̱ mar ndö ar Erode. Getya payu̱ bi zo̱hnu̱ Herusalen ꞌra ya ñꞌo̱ho̱ mi hetꞌa ya tso̱ xki ꞌñe mahyatsꞌi.

2Ne mi ñꞌa̱ni mi eñꞌu̱:

—Habu̱ bi ꞌbu̱ ár ndö ya xodyo xi mꞌu̱i, ngetho xta hanthwe ár tsꞌo̱nu̱ mahyatsꞌi, ne xta ehe ga ndöñhe.

3Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar Erode, xa bi ntsu, ne gatho ya me Herusalen bi ntsuwi mahye̱gi.

4Ar Erode dama bi zohna gatho ya ndömöjö ne ya bötꞌofo mi ꞌbu̱hnu̱, ne bi ꞌya̱mbabiꞌu̱ habu̱ nda mꞌu̱ ar Kristo.

5Ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Núnu̱ Belen har ha̱i Nhudea, ngetho njapꞌu̱ bi mönga ár mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

6Nuꞌahu̱ gar menguhu̱ Belen har ha̱i Huda,

hinxi the̱kꞌase̱hu̱,

ngetho xa ma da tꞌesꞌa ri nsuhu̱

gi töhu̱ gatho nu maꞌra ya döhni har ha̱i Nhudea;

ngetho ma da bo̱mpꞌu̱ nꞌar ndö

da suka ma hnini ya me Israel.

7Nuꞌmú̱ ar Erode bi ñöwise̱ nuꞌu̱ ya ñꞌo̱ho̱ mi hetꞌa ya tso̱, ne ꞌramtxꞌu̱ bi gu̱kwabiꞌu̱ hamꞌu̱ xki hyantꞌu̱ ar tso̱.

8Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di möhu̱ Belen ne ñꞌa̱ñhu̱ xiñho habu̱ ꞌbu̱ ar bötsi, ne núꞌmu̱ xki tiñhu̱, gi e gi xikagihu̱, ne ma ga ndönga nꞌehe.

9Nu mi wadi bi ꞌyo̱xa nöꞌö bi mönga ar ndö Erode, bi gu̱ yá ꞌñu bi maꞌu̱, ne nor tso̱ xki hyanda mahyatsꞌi mi ꞌbe̱tꞌo mi utwabiꞌu̱ ar ꞌñu. Ha nu mi zo̱nga habu̱ mi ꞌbu̱ ar bötsi, ka bi mꞌa̱hnu̱.

10Nu mi hyantꞌu̱ ar tso̱ manꞌagi, xa bi njohya.

11Ne bi yu̱tꞌu̱ har ngu, ka bi hyandnu̱ꞌu̱ ar tsi bötsi mi ꞌbu̱hwi ar Maria ár nönö, ne bi nda̱ndihmö bi ndöñꞌu̱. Ne bi xotꞌa yá mꞌe̱tsꞌi, bi umba ya mꞌo̱ñho̱: ya kꞌaxtꞌabo̱jö xi mar mhödi, ya githni ne nꞌar hogañu̱ni ár thuhu ar mira.

12Ma nda thota habu̱ xki ꞌñehyu̱ nda kꞌöꞌsa ar Erode. Ha Jö bi xipabi ntꞌi hinge nda manu̱ꞌu̱, jange bi pa̱ta yá ꞌñu, bi mengyá ha̱i.

Ar Erode bi mö nda tho gatho ya tꞌu̱lo bötsi mi ꞌbu̱ Belen

13Nu mi mengyá ha̱i ya jöꞌi mi hetꞌa ya tso̱, nꞌár e̱nxe̱ Jö bi ꞌñemba ntꞌi ar Huse:

—Nangi, tsixa ar bötsi ne ár nönö di ma har ha̱i Ehipto. Ne ka gi kohnu̱, go xka xiꞌaꞌi hamꞌu̱ gi ehe, ngetho ar Erode ma da hyonga ar bötsi da hyo.

14Ne bi nu ar Huse bi gu̱ ar bötsi ne ár nönö, bi ñꞌo ar ꞌñu bi zixa har ha̱i Ehipto núꞌmu̱ mi nxuitho.

15Ne ka ba ꞌbu̱hnu̱ bi do̱ꞌmi bi du ar Erode. Njapꞌu̱ nda tho ngu xki mönga ár mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö: Da zo ma Tꞌu̱ nda bo̱nga har ha̱i Ehipto.

16Ar Erode xa bi mbo̱ ár kwe̱ núꞌmu̱ mi bödi xki ka ya ñꞌo̱ho̱ mi hetꞌa ya tso̱. Jange bi japi nda tho gatho ya tsi bötsi hinxki jwatꞌatho hñu nje̱ye̱, mi ꞌbu̱hnu̱ Belen ne gatho ár nthetꞌi, ngu xki gu̱kwa nuꞌu̱ ya ñꞌo̱ho̱ꞌu̱.

17Bi tho njapꞌu̱ ngu xki mönga ar Heremia ár mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

18Bi nheki nꞌar mhafi núnu̱ har ha̱i Rama

ne nꞌar döta tsꞌoni;

ar Rakel zontꞌa yá bötsi,

ne himbi ne togo nda hotꞌi ngetho bi thopabi.

19Mꞌe̱fa mi du ar Erode, Jö bi mengi bi me̱hna nꞌár e̱nxe̱ ma ba kꞌöꞌsa ar Huse núnu̱ Ehipto, ne bi ꞌñembabi:

20—Nangi, penga ri ha̱i Israel, tsixa ar bötsi ne ár nönö, ngetho nuꞌu̱ mi honga ar bötsi nda hyohmö, xi duꞌu̱.

21Nuꞌmú̱, bi nangi bi zixa ar bötsi ne ár nönö, bi menga har ha̱i Israel.

22Ha nu mi ꞌyo̱de mar ndö ar Arkelao ár tꞌu̱ ar Erode har ha̱i Nhudea, bi ntsu nda manu̱. Ne Jö bi zo ntꞌi, jange bi ma har ha̱i Ngalilea.

23Ne bi mꞌu̱ har hnini ár thuhu Nasare. Njapꞌu̱ bi tho ngu xki mönga ár mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö: Ma da tꞌembabi ar me Nasare.