Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Idioma: Ελληνικά

Informações sobre a versão

Informações de direitos autorais

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.