Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Idioma: Ελληνιστική

Informações sobre a versão

Informações de direitos autorais

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.