ฉบับอักษรลาว

Idioma: Iu Mien

Informações sobre a versão

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Informações de direitos autorais

© 2007 Thailand Bible Society